Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Hälsa och välbefinnande per kommun/stadsdel

Välj variabler

Procent
2016-01-12
HPLV7
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2007 , 2011 , 2015 ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanVästra Götaland , Ale , Alingsås ,

Valda 0 Totalt 63

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanNöjda eller mycket nöjda med sitt liv (%) , Lyckliga eller mycket lyckliga (%) , Optimistiska om sin framtid, ganska/mycket (%) ,

Valda 0 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 2 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 2 000 000
Invånare 16-84 år. Läs mer om undersökningen på www.vgregion.se/folkhalsoenkaten