Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Levnadsvanor per kommun/stadsdel

Välj variabler

Procent
2016-01-12
HPLV4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanVästra Götaland , Ale , Alingsås ,

Valda 0 Totalt 63

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanFysiskt aktiv, minst 150 min per vecka (%) , Motionerar minst en timme per vecka (%) , Cyklar minst en gång per vecka (%) ,

Valda 0 Totalt 14

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 2 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 2 000 000
Invånare 16-84 år. Läs mer om undersökningen på www.vgregion.se/folkhalsoenkaten