Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Livsvillkor per hälso- och sjukvårdsnämnd

Välj variabler

Procent
HPLV2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSaknar tillit till andra (%) , Saknar emotionellt stöd (%) , Saknar praktiskt stöd (%) ,

Valda 0 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 2 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 2 000 000
Läs mer om undersökningen på www.vgregion.se/folkhalsoenkaten

indikator

Saknar tillit till andra (%)

Andel som har svårt att lita på andra (%)

Saknar emotionellt stöd (%)

Saknar någon för att prata om sina problem.

Saknar praktiskt stöd (%)

Saknar någon som kan hjälpa med praktiska saker.

Svårt att klara löpande utgifter (%)

Också kallat ekonomisk stress.

Deltagit i studiecirkel senaste året (%)

Frågan som ligger till grund för Deltagit i studiecirkel det senaste året innefattar sedan 2018 både på arbetet och på fritiden. Tidigare var det två frågor som slagits ihop.

Deltagit i föreningsmöten senaste året (%)

Frågan som ligger till grund för Deltagit i föreningsmöte innefattar sedan 2018 både fackföreningsmöte och föreningsmöten. Tidigare var det två frågor som slagits ihop.

Relativ social isolerad, senaste året (%)

Inte deltagit i någon av de 13 uppräknade aktiviteterna.