Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Livsvillkor per kommun/stadsdel

Välj variabler

Procent
2016-01-12
HPLV1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanVästra Götaland , Ale , Alingsås ,

Valda 0 Totalt 63

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSaknar tillit till andra (%) , Saknar emotionellt stöd (%) , Saknar praktiskt stöd (%) ,

Valda 0 Totalt 22

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 2 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 2 000 000
Invånare 16-84 år. Läs mer om undersökningen på www.vgregion.se/folkhalsoenkaten

indikator

Saknar tillit till andra (%)

Andel som har svårt att lita på andra (%)

Saknar emotionellt stöd (%)

Saknar någon för att prata om sina problem

Saknar praktiskt stöd (%)

Saknar någon som kan hjälpa med praktiska saker

Klarar ej löpande utgifter (%)

Också kallad ekonomisk stress

Deltagit i studiecirkel, senaste året (%)

Frågan som ligger till grund för 'Andel som deltagit i studiecirkel det senaste året' innefattar sedan 2018 både på arbetet och på fritiden. Tidigare var det två frågor som slagtits ihop.

Deltagit i föreningsmöten, senaste året (%)

Frågan som ligger till grund för 'Andel som deltagit i föreningsmöte' innefattar sedan 2018 både fackföreningsmöte och föreningsmöten. Tidigare var det två frågor som slagits ihop.

Relativt socialt isolerade (%)

Inte deltagit i någon av de 13 uppräknade aktiviteterna