Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal anställningar efter Anställningsform, Sysselsättningsgrad, Personalgrupp, År och Kön efter Anställningsform, Sysselsättningsgrad, Personalgrupp, År och Kön

Välj variabler

Magdalena Olholm, magdalena.olholm@vgregion.se.
Antal
HR001
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanAlla personalgrupper , A1 Sjuksköterskor , A2 Barnmorskor ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 2 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 2 000 000

Notera:

Avser Västra Götalandsregionens förvaltningar (ej bolag) sista december respektive år. Celler med tal mindre än 5 har tagits bort av sekretesskäl. Endast anställda som är månadsavlönade ingår, dvs inga timavlönade. Anställda med BEA/BAL-anställning inte ingår i statistiken

Anställningsform

Tillsvidareanställd

Anställd med anställningsavtal utan angivet slutdatum.

Visstidsanställd

Anställd med anställningsavtal med angivet slutdatum.

Sysselsättningsgrad

Heltid

Anställd med sysselsättningsgrad på 100 procent. Även deltidsanställda med flera anställningar kan uppnå kriteriet för heltid.

Deltid

Anställd med sysselsättningsgrad mindre än 100 procent.