Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Månadslön efter År, Personalgrupp, Inkomstpercentil och Kön efter År, Personalgrupp, Inkomstpercentil och Kön

Välj variabler

Magdalena Olholm, magdalena.olholm@vgregion.se.
Kronor
HR003
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2017 , 2018 , 2019 ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanAlla personalgrupper , A1 Sjuksköterskor , A2 Barnmorskor ,

Valda 0 Totalt 27

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 2 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 2 000 000

Notera:

Avser Västra Götalandsregionens förvaltningar (ej bolag) sista december respektive år. Endast anställda som är månadsavlönade ingår, dvs inga timavlönade. Anställda med BEA/BAL-anställning ingår inte i statistiken.

Inkomstpercentil

Medellön: Medelvärdet av samtliga månadslöner (inklusive tillägg).
10:e percentilen: 10 procent av individerna har lägre eller samma lön som percentillönen.
90:e percentilen: 90 procent av individerna har lägre eller samma lön som percentillönen.