Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Sjukfrånvaro (%) efter Ålder, Personalgrupp, År och Kön efter Ålder, Personalgrupp, År och Kön

Välj variabler

Magdalena Olholm, magdalena.olholm@vgregion.se.
Procent
HR002
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanAlla personalgrupper , A1 Sjuksköterskor , A2 Barnmorskor ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2013 , 2014 , 2015 ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 2 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 2 000 000

Notera:

Andel sjukfrånvarotimmar av ordinarie arbetstid. Avser Västra Götalandsregionens förvaltningar (ej bolag) sista december respektive år. Endast anställda som är månadsavlönade ingår, dvs inga timavlönade.